Activiteiten

Met het project Geef Racisme de Rode Kaart geven clubs een duidelijk signaal richting supporters en bewoners in hun regio. Voetbal is van oudsher een sport waar iedereen welkom is, ongeacht huidskleur, religie of sociale achtergrond. Vele eerste elftallen bestaan uit spelers van verschillende nationaliteiten, huidskleur en geloofsovertuiging. Zij werken continu samen om het best mogelijke resultaat neer te zetten. Alleen wanneer zij een hecht collectief vormen, kunnen ze dit doel bereiken.

In de campagnes en educatieve pakketten staan ervaringen van mensen centraal. De ‘ontvangers’ moeten zich kunnen herkennen in de boodschap en advies krijgen om discriminatie te tackelen. Voor veel mensen is het moeilijk om te reageren op discriminerende uitspraken. Niet alleen omdat ze soms niet weet hoe ze moeten reageren, maar meer nog omdat men vaak achteraf ontevreden zijn over de eigen reactie.

Clubs en selectiespelers geven de Rode Kaart
De activiteiten van stichting Geef Racisme de Rode Kaart bestaat uit verschillende onderdelen. De hoofdactiviteit bestaat uit een bewustzijn campagne die samen met clubs en spelers wordt vormgegeven. De campagne start met een poster- en flyercampagne rondom wedstrijden van diverse Eredivise en Jupiler League clubs en wordt uitgerold naar amateurverenigingen en scholen. Op de flyers en posters tonen de selectiespelers de zogenaamde ‘Rode Kaart’. Daarmee nemen zij een duidelijk standpunt in.

Deelprojecten
In de toekomst wordt de hoofdcampagne uitgebreid met een aantal deelprojecten. Dit kunnen campagnes zijn met een specifiek onderwerp maar de stichting heeft als doel om samen met de clubs ook gastlessen te geven op scholen. Tijdens de gastlessen wordt pesten (De Held) en racisme (De Rode Kaart in de klas) besproken. De gastles bestaat uit een scholencompetitie waarbij de leerlingen ideeën bedenken om racisme tegen te gaan. Zij maken daarbij gebruik van de materialen die door Geef Racisme de Rode Kaart beschikbaar zijn gesteld.

De Rode Kaart bij Amateurverenigingen
Gezamenlijk met de professionele clubs en de KNVB worden amateurverenigingen aangemoedigd om een antiracismebeleid op te stellen en te communiceren met hun leden. Daarnaast worden er materialen beschikbaar gesteld zodat de teams en spelers van de amateurvereniging zelf ook racisme de rode kaart kunnen geven.

Doelstellingen:
- bevorderen van gelijkheid (gelijke behandeling van bevolkingsgroepen);
- benadrukken van verschillen per individu;
- Tackelen van racisme in de maatschappij, in scholen en op de sportvelden.